Please select a page for the Contact Slideout in Theme Options > Header Options
Skogsbad på recept i framtiden
20 april, 2020 Healthy Family


Skogsbad på recept i framtiden

Skogsbad på recept i framtiden

Posted in Okategoriserade

Att tillbringa mer tid i utomhus är något som många gör mer än vanligt nu i corona-tider. Social distansering görs enklast utomhus och många skolor och förskolor har tvingats förlägga en stor del av undervisningen just utomhus. Men inget ont som inte har något gott med sig.

Studier som gjorts av Sveriges Lantbruksuniversitet visar att elever som undervisas i naturen är mindre stressade, rör på sig mer och presterar bättre i skolan. Vad det gäller de lite yngre barnen i förskoleålder har man också sett att barn med större tillgång till grönområden och mer utomhusaktivitet sover bättre, har ökat välbefinnande och drabbas av färre infektioner.

Dags för miljöombyte
Utomhusluft och i synnerhet skog och natur har en positiv inverkan på vår koncentrationsförmåga som gör att vi presterar bättre. Detta är en tankeställare även för vuxna som tagit med sig kontoret hem. För de som har möjlighet att flytta ut på balkongen, altanen eller rent av ut i skogen några timmar med sitt arbete med sig kan göra både hälsovinster och en bättre arbetsinsats.

Sänkt orosnivå
Men det är inte bara studenter och kontorsarbetare som kan dra nytta av den friska luften i dessa tider. Studier visar att blodtryck och puls sänks när vi tillbringar tid i det gröna. Skogen har nämligen visat sig sänka orosnivån för människor som lider av detta. I ett test där olika människor fått tillbringa 50 minuter i olika miljöer för att uppskatta sitt mående visades en stor skillnad mellan hur man påverkades av stads- respektive skogsmiljö. Skogsmiljön gjorde försökspersonerna både lugnare, mer harmoniska och klartänkta.

Skogsbad – framtidens medicin?
Studier från Japan visar samma sak där man även skapat ett begrepp som kallas skogsbad. Skogsbad går ut på att man tillbringar tid i skogen med huvudsyfte att förbättra sin mentala hälsa. Det finns forskare som hoppas på att vi i framtiden precis på samma sätt som man idag kan skriva ut fysisk aktivitet som medicin mot stress också ska kunna skriva ut skogsbad i samma syfte. Man arbetar på att få fram en bredare evidensbaserad forskning för att kunna styrka effekterna av detta. Medan forskningen fortsätter arbeta för att göra oss alla ännu mer hälsosamma kan vi bara ta tillfället i akt att njuta av all den härliga natur som finns i vårt vackra land.