Ett nytt sätt att tänka kring hälsa och stillasittande.